Vrećice za pseći izmet

S ciljem proširenja poslovanja i velikom potražnjom vrećica za pseći izmet, odlučili smo kupiti nove mašine za tu namjenu.

Projekat „Kupovina novih mašina za proizvodnju HD jednokratnih vrećica za pseći izmet“ je podržan u okviru projekta „Challenge to Change 3.0“ koji implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda, a finansira Švedska.