Mašina za štampu: “MAF SATURNIJA”

Mašina za štampu: “MANZZONI”

Mašina za štampu: “KLEINA 4”

Mašina za štampu: “KLEINA 4-A”