NAZIV MAŠINE:MOUNT – O – MATIC 1500 MM
VRSTA:MAŠINA ZA MONTAŽU KLIŠEA
TIP:AV FLEXOLOGIC br 230V +-5%
    Oprema

    Oprema:

    Motor HIT Drive

    Motor za pokretanje konusa x2 M4E

    CIJENA PO DOGOVORU