NAZIV MAŠINE:LEMO LEMOFLEX 1100
VRSTA:IGLA VAR I SSS VAR, VARILICA
TIP:LEMOINTERMAT 1100 CC
PROLAZ FOLIJE;1200 mm
GOD. PROIZVODNJE: 1994 god.
MIN. DUŽINA VREĆICE:100 mm
MAX. DIŽINA VREĆICE:920 mm
VRSTE VREĆICE:VREĆICA SA DKT OJAČANJEM
MIN. BRZINA:35 taktova
MAX. BRZINA:80 taktova

  Oprema (Odmatač)

  Odmatač:

  Mehanička osovina ϕ76

  Balerina

  Fajfer

  Falcer:

  Falcer:

  Vučni valjci

  Balerina

  Valjci za obrezivanje

  Nož za uzdužno otvaranje vrećice

  Falcer za dno vrećice

  Vučni valjci

  Balerina

  Pristroj za otvaranje jedne strane

  Bombarder

  Pristroj za ubacivanje DKT listića

  Pristroj za zatvaranje vrećice

  Centralni dio:

  Centralni dio:

  Vučni valjci

  Fotoćelija

  Nož za varenje falc vrećice x2

  Pristroj za isjecanje ručke

  Transportni stol:

  Transportni stol:

  Nož

  Transporter

  Transportna traka

  Protočna štampa na Lemo

  Protočna štampa na Lemo:

  4 boje flexo štampa

  CIJENA PO DOGOVORU