ETIKETE ZA BOCE

Etikete za boce se izrađuju od LDPE materiala sa mogućnosšću štampe u četiri boje.Koriste se za mljekarske i hemijske proizvode, pri čemu pokazuju izuzetno dobra svojstva jer je polietilen otopran na vodu te ne dolazi do narušavanja etikete usljed djelovanja vode i vlage. Etikete se izrađuju u obliku crijeva i navlače se na boce ručno ili mašinski.