INDUSTRIJSKE VREĆE

Industrijske vreće se izrađuju od LDPE materijala sa mogućnošću štampe u šest boja. Namijenjene su za pakovanje rastresitih materijala u hemijskoj i građevinskoj industriji a takođe i u poljoprivrednoj industriji. Mogu biti sa klasičnim ,ravnim varom i otvorom na užoj strani kao i ventil vreće za pakovanja od 25 ili 50 kilograma