TRIPLEX

Triplex folije su folije oslojene  iz više vrsta materijala i namijenjene su za pakovanje prehrambenih, hemijskih i farmaceutskih proizvoda. Izuzetnih su tehničkih i fizičkih svojstava i služe da zaštite i produže vijek  upakovanih proizvoda od spoljnjih uticaja. Mogu se koristiti kao folije u listu za automatska  ili u formi vrećica za poluautomatska pakovanja. Visok kvalitet štampe do šest boja ih dodatno obogaćuje stvarajući kod kupaca veću želju za konzumacijom ponuđenih proizvoda.