Plastex posjeduje opremu za proizvodnju  polimernih klišea za flexo štampu i to sa debljinama polimera:

– 1,14 mm
– 2,54 mm
– 2,84 mm
– 4,70 mm

Pored izrade nudimo pomoć u dizajnu kao i grafičkoj obradi i pripremi za flexo štampu.”