O nama

Kompanija ..PLASTEX doo.. Gračanica je osnovana 1986 god. i predstavlja jedno od najznačajnih preduzeća za preradu polimernih materijala i izradu fleksibilne ambalaže na prostoru Bosne i Hercegovine, ali i šire.

Preduzeće je locirano u industrijskoj zoni Gračanice u ul. Gračaničkih gazija br.23, na površini od 10.000 m2, čiju strukturu čine Upravna zgrada i 6 proizvodnih pogona sa pratećom infrastrukturom.

Jasan razvojni put, kvalitetna poslovna strategija, dobra organizacija, te zdrava poslovna etika obezbjedili su PLASTEX-u značajnu poziciju na tržištu Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Prvi vlastiti proizvodni pogon izgrađen je 1996.godine.  Nakon čega su se stvorili bolji uslovi za razvoj tržišta, nizali novi pogoni,ulagalo u savremenu opremu i tehnologiju, stvarajući uslove za još bolji iskorak na domaće tržište.

Značajna prekretnica u razvoju Plastex-a dogodila se 2012. godine kada su otvorene nove mogućnosti za nastup na Evropskom tržištu. PLASTEX je danas izvozno orjentisano preduzeće koje preko 60% svojih proizvoda plasira u zemlje Evropske Unije.

2016/2017.godine PLASTEX značajno investira u opremu za proizvodnju papirne ambalaže/papirnih vrećica čime u potpunosti zaokružuje proizvodnju ove vrste ambalaže, i kao takav spreman je zadovoljiti sve potrebe svojih kupaca.

Danas se..PLASTEX..doo ubraja u red velikih preduzeća i ima 100 uposlenih radnika sa godišnjom preradom od 3.000 tona fleksibilnih materijala.

Menadžment firme čini mlad i visoko obrazovani kadar koji je spreman da efikasno i kavalitetno odgovori svim zahtjevima tržišta u domenu proizvodnje polietilenske i papirne fleksibilne ambalaže.

Kvalitet, partnerski odnos, profesionalnost, disciplina, odgovornost, stručnost kao i susretljivost i lojalnost učinile su PLASTEX doo jednim od najpoželjnijih poslovnih partnera.

Zahvaljujući upravo ovim osobinama, kao i orjentiranosti prema kupcu, kao prvom na listi prioriteta, PLASTEX doo posjeduje zavidnu referentnu listu kako na tržištu Bosne i Hercegovine, tako i na tržištu Evropske unije.