NAZIV MAŠINE:MOUNT – O – MATIC 1500 MM
VRSTA:MAŠINA ZA MONTAŽU KLIŠEA
TIP:AV FLEXOLOGIC br 230V +-5%
Oprema

Oprema:

Motor HIT Drive

Motor za pokretanje konusa x2 M4E

CIJENA PO DOGOVORU