Plastex d.o.o. ISO 9001:2015 certifikacija

Zadovoljstvo nam je objaviti da kompanija Plastex d.o.o Gračanica uspješno završila postupak certifikacije za dobivanje standarda kvalitete ISO 9001:2015. Standardom smo potvrdili da svi naši proizvodi  i usluge u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve međunarodnih propisa zahtjevanih standardom.

S ponosom izjavljujemo da smo uspješno implementirali i primjenujemo standard kvalitete ISO 9001:2015, a
uspješno završena certifikacija i dalja primjena standarda i aktivnosti treba da doprinesu brojnim poboljšanjima. Dobijanjem certifikata, kompanija se bolje pozicionira na tržištu, ali i razvija dugoročne dobre odnose s kupcima, što je itekako važno za našu kompaniju jer je naša Misija zadovoljenje potreba naših kupaca na kvalitetan, pouzdan i blagovremen način.

Hvala našim poslovnim partnerima, kao i korisnicima naših proizvoda i usluga na povjerenju, upravo oni su motivacija za unapređenje našeg kvaliteta.