Posjeta osnovaca

Učenici osnovne škole Hasan Kikić Gračanica uz pomoć Firme Plastex  na praktičan način uče sve o industrijskoj proizvodnji i razvoju poduzetništva.

Osnovna škola Hasan Kikić Gračanica oformila je sekciju omladinskog poduzetništva za učenike od petog do devetog razreda.

U saradnji sa Gračaničkim privrednicima pokušava se na praktičan način prestaviti šta je to proizvodnja odnosno šta je poduzetništvo i razvoj, kako bi učenici kroz posjete Gračaničkim firmama ali i kroz zajdničke radijonice stručnih saradnika pokušali da pronađu sebe u tom procesu i kao krajnji ishod odaberu smijer i zanianje u svom školovanju.

Tako jedna grupa učenika ima zadatak proučavanje procesa u firmi Plastex.

Stručni zaposlenici Plastexa pokušavaju na što praktičniji način presataviti zanimanje firme kao i njeno djelovanje.