Učenici završnog razreda Mješovite Srednje škole iz Gračanice, elektromehaničarskog smijera , zajedno sa svoim stručnim profesorima su u sklopu svojih nastavnih aktivnosti posjetili PLASTEX d.o.o. 25.04.2019. godine. Prilikom posjete na praktičan način im se predstavila prerada polimernih materijala. Imali su priliku da na licu mjesta steknu uvid u procese ekstruzije, štampe I konfekcioniranja.  Učenici su posebno iskazali interes za elektromehaničke sklopove koji su im i detaljnjije pojašnjenji od strane stručnog osoblja kompanije.