NAZIV MAŠINE:SALDOFLEX
VRSTA:VARILICA, TREGER VAR

TIP:SALDOF AZ S800
GOD. PROIZVODNJE: 2005
PROLAZ FOLIJE:900 mm
MIN. DUŽINA VREĆICE:200 mm
MAX. DUŽINA VREĆICE700 mm
SERIJSKI BROJ: SALDOF AZ S 800
VRSTA VREĆICE:TREGERICA
MIN. BRZINA10 TAKTOVA
MAX. BRZINA80 TAKTOVA
Oprema (Odmatač)

Odmatač:

2x  mehaničke osovine φ 76 mm

vučni valjci 2x (gumeni) elektromotor: BRUSATORI 1,32 kW 3000 ob/min

vodeno hlađenje motora sa elektropumpom (SARTORI) i čilerom

nož za uzdužno varenje x2

Falcer:

Falcer:

balerina

srednja motalica povezana sa zadnjom motalicom

fotoćelija

statika

Centralni dio:

Centralni dio:

nož za varenje, tregerica var

nož sa sječu

mehanizam za odkidanje vrećice

pretiskivač na igle

hvataljke na zrak elektormotor COEL 0,23 kW 1330 ob/min gl. motor SPAGGNARI

Transportni stol:

Transportni stol:

transportna traka sa elektromotorom SIMEB 0,1 kW

upravljački ormarić

CIJENA PO DOGOVORU