NAZIV MAŠINE:LEMO LEMOFLEX 1100
VRSTA:IGLA VAR I SSS VAR, VARILICA
TIP:LEMOINTERMAT 1100 CC
PROLAZ FOLIJE;1200 mm
GOD. PROIZVODNJE: 1994 god.
MIN. DUŽINA VREĆICE:100 mm
MAX. DIŽINA VREĆICE:920 mm
VRSTE VREĆICE:VREĆICA SA DKT OJAČANJEM
MIN. BRZINA:35 taktova
MAX. BRZINA:80 taktova
Oprema (Odmatač)

Odmatač:

Mehanička osovina ϕ76

Balerina

Fajfer

Falcer:

Falcer:

Vučni valjci

Balerina

Valjci za obrezivanje

Nož za uzdužno otvaranje vrećice

Falcer za dno vrećice

Vučni valjci

Balerina

Pristroj za otvaranje jedne strane

Bombarder

Pristroj za ubacivanje DKT listića

Pristroj za zatvaranje vrećice

Centralni dio:

Centralni dio:

Vučni valjci

Fotoćelija

Nož za varenje falc vrećice x2

Pristroj za isjecanje ručke

Transportni stol:

Transportni stol:

Nož

Transporter

Transportna traka

Protočna štampa na Lemo

Protočna štampa na Lemo:

4 boje flexo štampa

CIJENA PO DOGOVORU