NAZIV MAŠINE:SALDOFLEX 3 PISTE
VRSTA:VARILICA DONJI VAR
TIP:SALDOFLEX AZSV 1100
SERIJSKI BROJ:15484
GOD. PROIZVODNJE: 1986
PROLAZ FOLIJE:1100 mm
MIN. DUŽINA VREĆICE:250 mm
MAX. DUŽINA VREĆICE:650 mm
VRSTA VREĆICE:VREĆICA SA DONJIM VAROM
MIN. BRZINA:20 TAKTOVA
MAX. BRZINA:100 TAKTOVA
Oprema (Odmatač)

Odmatač:

Automatsko odmotavanje

Elektromotor: BRUSATORI 1,3 kW 300 ob/min

Osovine x2 mehanička, automatska sa hidro pumpom elektromotr: BEM 1,1 kW

Fajfer

Fajfer:

Zračni

Balerina

Uzdužni var: Balerina, uzdužni nož x2

Falcer:

Falcer:

Vuča-vučni valjak sa elektro motorom BRUSATORI 1,8 kW; 3000 ob/min

Balerina

Centralni dio:

Centralni dio:

Vučni valjci: vuče sa elektromotorom BRUSATORI 1,8 kW; 3000 ob/min

Balerina

Pristroj za Zumbe

Vuča

Fotoćelija

Statika

Zadnja Vuča

Nož za varenje i sječu

Transportni stol:

Transportni stol:

Mehanizam za odkidanje

Stol za izlaganje vrećica

Hvataljke sa elektromotorom BRUSATORI 0,8 kW 5000 ob/min

Transportna traka COEL 0,23 kW 1300 ob/min

CIJENA PO DOGOVORU