NAZIV MAŠINE:PRESA ZA RUČKE
VRSTA:HIDRAULIČKA
TIP:PRESSA MEHANICA MODPLAST 74
GOD. PROIZVODNJE: 2005 MODA MEHANICA

CIJENA PO DOGOVORU