Kompanija Plastex d.o.o. Gračanica je osnovana 1986 god. i predstavlja jedno od najznačajnijih preduzeća za preradu polimernih materijala i izradu fleksibilne ambalaže na prostoru Bosne i Hercegovine, ali i šire.

Preduzeće se nalazi u industrijskoj zoni Gračanice, u ulici Gračaničkih gazija br. 23, na površini od 10.000 m2, čiju strukturu čine upravna zgrada i šest proizvodnih pogona sa pratećom infrastrukturom.

Plastex d.o.o. obezbijedio je značajnu poziciju na tržištu Bosne i Hercegovine i Evropske unije, imajući jasan razvojni put, kvalitetnu poslovnu strategiju, dobru organizaciju, te zdravu poslovnu etiku.

Prvi vlastiti proizvodni pogon izgrađen je 1996. godine, nakon čega su stvoreni bolji uslovi za razvoj tržišta, nizali su se novi pogoni, ulagalo u savremenu opremu i tehnologiju, stvarajući uslove za još bolji iskorak na domaće tržište.

Značajna prekretnica u razvoju Plastexa dogodila se 2012. godine, kada su otvorene nove mogućnosti za nastup na evropsko tržište. Plastex d.o.o. je danas izvozno orjentisano preduzeće koje plasira preko 60% svojih proizvoda na tržište zemalja Evropske unije.

Plastex d.o.o. značajno investira u opremu za proizvodnju papirne ambalaže/papirnih vrećica 2016/2017. godine,  čime u potpunosti zaokružuje proizvodnju ove vrste ambalaže, i kao takav spreman je zadovoljiti sve potrebe svojih kupaca.

Danas se Plastex d.o.o. ubraja u red velikih preduzeća i ima 100 uposlenih radnika, sa godišnjom preradom od 3.000 tona fleksibilnih materijala.

Menadžment firme čini mlad i visoko obrazovani kadar koji je spreman da efikasno i kavalitetno odgovori svim zahtjevima tržišta u domenu proizvodnje polietilenske i papirne fleksibilne ambalaže.

Kvalitet, partnerski odnos, profesionalnost, disciplina, odgovornost, stručnost, susretljivost kao i lojalnost učinile su Plastex d.o.o. jednim od najpoželjnijih poslovnih partnera.

Zahvaljujući upravo ovim osobinama, kao i orjentiranosti prema kupcu, Plastex d.o.o. posjeduje zavidnu referentnu listu, kako na tržištu Bosne i Hercegovine, tako i na tržištu Evropske unije.

OSNIVAČ KOMPANIJE
Sead Terzić

POLITIKA KVALITETA

 

Kompanija Plastex d.o.o. teži da kroz kvalitetnu poslovnu strategiju, dobru organizaciju, te zdravu poslovnu etiku postane lider u oblasti proizvodnje fleksibilne i papirne ambalaže. Trajno se opredjeljujemo za uspostavu i primjenu sistema za upravljanje kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015, što doprinosi trajnom poboljšanju kvalitete naših proizvoda i usluga.

Kvalitet proizvoda i usluga koje pruža Plastex d.o.o., kao i zadovoljstvo korisnika je primarni interes naše kompanije, a to  će se ostvarivati kroz sljedeće osnovne principe naše Politike kvaliteta:

  • Održavanje visoke razine kvaliteta proizvoda i usluga koje nudimo svojim klijentima kroz praćenje novih tehnologija i primjenu istih;
  • Saradnju sa klijentima s ciljem ispunjavanja njihovih očekivanja i postizanje trajnog zadovoljstva našim proizvodima i uslugama, te stvaranje partnerskih odnosa;
  • Sprovođenje poslovnih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima i standardima koji uključuju i zdravstvenu ispravnost naših proizvoda, te neprekidno obrazovanje našeg osoblja o svijesti i važnosti kvalitete;
  • Kontinuirano održavanje i poboljšavanje kompetentnosti, svijesti i motiviranosti uposlenika, kao i punu opredjeljenost prema klijentu;
  • Stalno praćenje i unapređenje kvaliteta naših proizvoda i usluga, procesa i ukupnog sistema upravljanja, koristeći se nadziranjem i mjerenjem karakteristika proizvodnih procesa, povratnim informacijama kupaca, te ukupnih poslovnih rezultata;
  • Postavljanje i ostvarivanje ambicioznih, mjerljivih i ostvarljivih ciljeva na svim nivoima unutar organizacije;
  • Kvalitet – drugo ime za Plastex.

 

Gračanica, 19.09.2019.godine