FOLIJA ZA POLJOPRIVREDU

Folije za poljoprivredu se proizvode od LDPE materijala i koriste se za potrebe u poljoprivrednoj industriji.