VIŠE SLOJNA FOLIJA

Polietilenske troslojne folije se sastoje iz tri sloja polietilena ( bijeli/crni/bijeli) čime obezbjeđuju duži rok trajanja uapkovanog proizvoda i zbog toga su najtraženije folije za pakovanje u mljekarstvu. Štampaju se u šest boja čime se postiže privlačan izgled same ambalaže.