Ekstruderi: “BANDERA-VELIKA”

Ekstruderi: “TECOM 2”

Extruder: “KUHNE”

Extruder: “GJOLDI”

Extruderi: “MAM 1”

Extruderi: “TECOM 3”

Extruder: “TECOM 1”

Extruderi: “ZOCCI ” 3-slojni

Ekstruder: “BANDERA – MALA”

Ekstruder: “DOLCCI”