NAZIV MAŠINE:SALDOFLEX 3 PISTE
VRSTA:VARILICA DONJI VAR
TIP:SALDOFLEX AZSV 1100
SERIJSKI BROJ:15484
GOD. PROIZVODNJE: 1986
PROLAZ FOLIJE:1100 mm
MIN. DUŽINA VREĆICE:250 mm
MAX. DUŽINA VREĆICE:650 mm
VRSTA VREĆICE:VREĆICA SA DONJIM VAROM
MIN. BRZINA:20 TAKTOVA
MAX. BRZINA:100 TAKTOVA
  Oprema (Odmatač)

  Odmatač:

  Automatsko odmotavanje

  Elektromotor: BRUSATORI 1,3 kW 300 ob/min

  Osovine x2 mehanička, automatska sa hidro pumpom elektromotr: BEM 1,1 kW

  Fajfer

  Fajfer:

  Zračni

  Balerina

  Uzdužni var: Balerina, uzdužni nož x2

  Falcer:

  Falcer:

  Vuča-vučni valjak sa elektro motorom BRUSATORI 1,8 kW; 3000 ob/min

  Balerina

  Centralni dio:

  Centralni dio:

  Vučni valjci: vuče sa elektromotorom BRUSATORI 1,8 kW; 3000 ob/min

  Balerina

  Pristroj za Zumbe

  Vuča

  Fotoćelija

  Statika

  Zadnja Vuča

  Nož za varenje i sječu

  Transportni stol:

  Transportni stol:

  Mehanizam za odkidanje

  Stol za izlaganje vrećica

  Hvataljke sa elektromotorom BRUSATORI 0,8 kW 5000 ob/min

  Transportna traka COEL 0,23 kW 1300 ob/min

  CIJENA PO DOGOVORU