Posjeta studenata Tehnološkog fakulteta Tuzla firmi Plastex Gračanica

Studenti Tehnološkog fakulteta u sklopu svojih nastavnih aktivnosti već tradicionalno svake godine dolaze u posjetu firmi Plastex kako bi im se na praktičan način prestavila proizvodnja prerade polimernih materijala.

Prestavljaju im se svi procesi prerade polimernih materijala od extruzije štampe i konfekcije pa do samog skladištenja.